Պարզագույն խնդիրներ

Նախագիծը նախատեսված է  4 դասարանցիների համար:

ժամկետը  4-8 սեպտեմբերի:

Նպատակը- երեխաներին  սովորեցնել համառոտագրել խնդիրը, կազմել նրա հակադարձ խնդիրը, իմանալ լուծման  եղանակները:

. Հետաքրքրաշարժ մաթեմատիկա . Նախագիծ . Շարժման խնդիրներ

Նախագծի նպատակն է, որ երեխաները կարողանան կազմել խնդիրներ, տալ հարցադրումներ, կարողանան կազմել հակադարձ խնդիրներ, պարզել ավելորդ կամ բացակայող տվյալները, կարողանան գծագրի տեսքով ներկայացնել և վերջապես դասակարգեն շարժման խնդիրները ըստ լուծումների տեսակների:
Բլոգում տեղադրվում են խնդիրներ և առաջարկվում են աշակերտներին հետևյալ պահանջները՝
1. կազմել տրված խնդրի հակադարձը
2. փոխել հարձադրումը կամ անհայտը
3. գտնել ավելորդ տվյալը
4. ավելացնել բացակայող տվյալը
5. գտնել նույն եղանակով լուծվեղ խնդիրները
6. կազմել նման խնդիրներ
Նախագիծը նախատեսված է 5-9 դասարանների համար:
Արդյունքների հիման վրա նախատեսված է ստեղծել շարժման խնդիրների ձեռնարկ կամ շտեմարան: