Posted in Ուսուցչի օրագիր

27.11-01.12.2017

4  դասարան

Շարժման  խնդիրներ  և  նրանց  լուծման  եղանակներ

Ամփոփիչ  աշխատանքներ

 

 

Advertisements
Posted in Ուսուցչի օրագիր

27.11.-1.12.2017

5  դասարան

Մեծությունների   չափում

Չափման  միավորներ

Posted in 5-րդ դասարան

տնային   աշխատանք

1.Գտնել զույգի մաենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը, և ամենամեծ ընդանուր բաժանարարը:

252 և 352,              24 և 888,               999 և 600,            896 և 896,              237 և 79

2. 250 կմ 200 մ հեռավորությունից իրար ընդհառաջ շարժվեցին երկու ավտոմեքենա: Շարժվելուց որոշ ժամանակ անց, երբ նրանք կանգնեցին հանգստանալու, առաջին ավտոմեքենան անցել էր 53 կմ 700 մ, իսկ երկրորդը` 65կմ 500մ ճանապարհ: Այդ պահին որքան էր նրանց միջև հեռավորությունը:

3. Քաղաքից հակադիր ուղղություններով միաժամանակ շարժվեցին երկու գնացք: 5ժամ հետո նրանց միջև հեռավորությունը 500կմ էր: Ինչ արագությամբ էին գնում գնացքները, եթե մեկի արագությունը մյուսից 12 կմ/ժ-ով ավելի էր: Որքան է յուրաքանչյուրի անցած ճանապարհը:

 

Posted in 4.1 դասարան, 4.2 դասարան

տնային   աշխատանք

* 250 կմ 200 մ հեռավորությունից իրար ընդհառաջ շարժվեցին երկու ավտոմեքենա: Շարժվելուց որոշ ժամանակ անց, երբ նրանք կանգնեցին հանգստանալու, առաջին ավտոմեքենան անցել էր 53 կմ 700 մ, իսկ երկրորդը` 65կմ 500մ ճանապարհ: Այդ պահին որքան էր նրանց միջև հեռավորությունը:

* Քաղաքից հակադիր ուղղություններով միաժամանակ շարժվեցին երկու գնացք: 5ժամ հետո նրանց միջև հեռավորությունը 500կմ էր: Ինչ արագությամբ էին գնում գնացքները, եթե մեկի արագությունը մյուսից 12 կմ/ժ-ով ավելի էր: Որքան է յուրաքանչյուրի անցած ճանապարհը:

3. Առաջադրանք.

Կազմել մեկական շարժման խնդիրներ հակառակ ուղղություններով ընթացքի, միևնույն ուղղություններով ընթացքի վերաբերյալ:

Posted in 4.1 դասարան, 4.2 դասարան

տնային  աշխատանք

  1. Երկու գյուղերից միաժամանակ իրար ընդառաջ շարժվեցին երկու ձիավոր: Շարժվելուց 2 ժ անց, նրանք հանդիպեցին մի վայրում, որը գտնվում է առաջին գյուղից 18 կմ հեռավորության վրա : Ինչ արագությամբ էին գնում ձիավորները, եթե գյուղերի միջև 30 կմ է: Որքան կլինի նրանց հեռավորությունը 3ժ հետո, եթե ավտոբուսները գնան հակառակ ուղղություններով:

2.  Ա և Բ վայրերից , որոնց հեռավորությունը 240 կմ է, միմյանց ընդառաջ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա: նրանցից մեկն գնացել է 55 կմ/ժ արագությամբ, իսկ մյուսը` 65 կմ/ժ: Քանի ժամ հետո նրանք կհանդիպեն: Ա-ից դուրս գալուց հետո , ինչ արագությամբ պետք է գնա բեռնատարը որպեսզի Բ վայր հասնի 6 ժամում: Քանի ժամում կհասնի տեղ ավտոբուսը, եթե գնա 30 կմ/ժ արագությամբ:

3.  Քաղաքից հակադիր ուղղություններով միաժամանակ շարժվեցին երկու ավտոբուս: 3 ժամ հետո նրանց միջև հեռավորությունը 255 կմ էր: Ինչ արագությամբ էին գնում ավտոբուսները, եթե մեկի արագությունը մյուսից 9 կմ/ժ-ով ավելի էր: Որքան է յուրաքանչյուրի անցած ճանապարհը:

4.  Նավակայանից դուրս եկավ շոգենավը 42 կմ/ժ արագությամբ և 2ժ հետո հանդիպեց իրենից 3ժ շուտ դուրս եկած լաստանավին : Ինչ արագություն ուներ լաստանավը: Քանի ժամ հետո շոգենավը կհասնի մյուս նավակայան, եթե նրանց հեռավորությունը` 294 կմ է:

Posted in 5-րդ դասարան

տնային  աշխատանք

1.Գտնել զույգի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը

(320, 40),   (484, 44),   (233, 79),   (84, 96),   (278, 279),   (100, 175)

2.Գտնել զույգի մաենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը

[36, 48],    [99, 100],     [49, 50],    [28, 21],     [135, 5],    [120, 10]

 

3.Ա և Բ վայրերից , որոնց հեռավորությունը 240 կմ է, միմյանց ընդառաջ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա: նրանցից մեկն գնացել է 55 կմ/ժ արագությամբ, իսկ մյուսը` 65 կմ/ժ: Քանի ժամ հետո նրանք կհանդիպեն: Ա-ից դուրս գալուց հետո , ինչ արագությամբ պետք է գնա բեռնատարը որպեսզի Բ վայր հասնի 6 ժամում: Քանի ժամում կհասնի տեղ ավտոբուսը, եթե գնա 30 կմ/ժ արագությամբ:

4.Քաղաքից հակադիր ուղղություններով միաժամանակ շարժվեցին երկու ավտոբուս: 3 ժամ հետո նրանց միջև հեռավորությունը 255 կմ էր: Ինչ արագությամբ էին գնում ավտոբուսները, եթե մեկի արագությունը մյուսից 9 կմ/ժ-ով ավելի էր: Որքան է յուրաքանչյուրի անցած ճանապարհը:

Posted in 4.1 դասարան, 4.2 դասարան

տնային   աշխատանք

1.Երկու կայանների հեռավորությունը 360 կմ է: Ինչ ժամանակ կծախսի գնացքը մի կայանից մյուսը գնալու և վերադառնալու համար, եթե գնացքի արագությունը 72 կմ/ժ է: Որքան ժամանակում կվերադառնա գնացքը, եթե նրա արագությունը փոքրանա 12 կմ/ժ-ով:

2.Քաղաքից նույն ուղղությամբ շարժվեցին երկու մեքենա 48 կմ/ժ և 56 կմ/ժ արագություններով: Քանի ժամ հետո նրանց միջև հեռավորությունը կլինի 72 կմ: Ինչ հեռավորություն կլինի նրանց միջև նույնքան ժամանակ հետո, եթե գնան հակառակ ուղղություններով:

3.Առյուծը վազում է քարայծի հետևից 20 մ/վ արագությամբ: Որքան ժամանակում նա կհասնի քարայծին, եթե առյուծը գտնվում է 175 մ հեռավորության վրա և վազում է 15 մ/վարկյանում արագությոմբ:

4.Հետիոտն անցնում է ճանապարհը 8 ժամում, իսկ հեծանվորդը`6 ժամում: Որքան ժամանակում կանցնի այդ ճանապարհը մոտոցիկլավարը, եթե հետիոտնի արագությունը 6 կմ/ժ է, իսկ մոտոցիկլավարը գնում է 2 անգամ մեծ արագությամբ , քան հեծանվորդը:

5.Կամուրջի երկարությունը 120 մ է: Քանի վարկյանում կանցնի կամուրջը շունը, եթե տղան վազքով անցնում է այն 2 րոպեում և շունը` 3 անգամ արագ է վազում տղայից: